Contact

Sunt de acord ca datele mele sa fie inregistrate de S.C. Albalact S.A. si sa fiu contactat in legatura cu mesajul trimis.
Identitatea operatorului de date

Datele completate in acest formular sunt prelucrate de compania S.C. Albalact S.A., cu sediul in DN 1, Km 392+600, comuna GALDA DE JOS, sat OIEJDEA, cod 517293, judetul ALBA, ROMANIA, Telefon: 0372.609.306, e-mail: office@albalact.ro, in calitate de Operator, prin Imputernicit: LINE AGENCY S.R.L-D, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Soseaua Vitan Barzesti nr 9A, etaj 1, camera 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr J40/6434/08.05.2017, cod fiscal nr 37513803.

Scopul prelucrarii

Datele colectate de acest site sunt prelucrate in scopul gestionarii si oferirii de raspunsuri la solicitari, intrebari sau sesizari legate de activitatea comerciala a operatorului, exprimate de persoanele vizate, prin intermediul site-ului.

Temeiul juridic

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, reglementat de articolului 6 alineatul (1) litera (a) al regulamentului european general privind protectia datelor (GDPR) – consimtamantul persoanei vizate.

Datele prelucrate

Datele colectate in formularul de contact al site-ului sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, mesajul persoanei vizate

Perioada prelucrarii

Datele colectate in formularul de contact vor fi stocate pentru o durata de maxim 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii. Datele colectate in scop de recrutare sunt prelucrate pentru o perioada de maxim 3 ani de la data colectarii.

Modul de prelucrare

Datele prelucrate in vederea solutionarii solicitarilor si propunerilor inregistrate in formularul de contact, sunt stocate si interogate de catre angajatii desemnati pentru solutionarea solicitarii, in functie de tipul acesteia. Nu se fac prelucrari de tip profiling.

Confidentialitate

Datele colectate nu vor fi utilizate in niciun alt scop, nu vor fi dezvaluite catre terti si nu vor fi transferate in strainatate.

Drepturile tale

In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de a ne solicita in orice moment accesul la date, rectificarea sau stergerea acestora, sau restrictionarea prelucrarii. Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrarii si dreptul de a solicita portarea datelor catre alt operator. Poti oricand sa retragi consimtamantul de prelucrare. Trebuie sa mai stii ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor dvs, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul printr-un e-mail trimis la adresa: office@albalact.ro